Dự án lấn sông Đồng Nai dưới góc nhìn pháp lý

Dự án lấn sông Đồng Nai dưới góc nhìn pháp lý

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2159/BTNMT-TNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, kiến nghị tiếp tục dừng dự án, thẩm định lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng cần hủy ngay dự án lấp lấn sông Đồng Nai, trả lại nguyên trạng ban đầu; không nên tiếp tục tạm dừng, thẩm định lại như kiến nghị của Bộ Tài nguyên - Môi trường vì dự án này đã vi phạm nhiều luật.

Xem tiếp...

banner Bộ Tài nguyên môi trường
Hội luật gia việt nam
Tiếp tục xử lý đất nhiễm hóa chất tại Nicotex Thanh Thái

Liên quan đến việc xử lý ô nhiễm đất tại Nicotex Thanh Thái, ngày 27/08/2015, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số: 492/QĐ-STNMT về việc kiện toàn tổ giám sát quá trình: Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật(BVTV) trong khuôn viên Công ty CP Nicotex Thanh Thái tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án lấn sông Đồng Nai dưới góc nhìn pháp lý

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2159/BTNMT-TNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, kiến nghị tiếp tục dừng dự án, thẩm định lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng cần hủy ngay dự án lấp lấn sông Đồng Nai, trả lại nguyên trạng ban đầu; không nên tiếp tục tạm dừng, thẩm định lại như kiến nghị của Bộ Tài nguyên - Môi trường vì dự án này đã vi phạm nhiều luật.

 

Tìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Phải 2
Điện tử chính phủ
Liên đoàn luật sư

Quảng cáo

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: P 12A14, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: bachlpsd@gmail.com - Website: http://l-psd.org