Sự cần thiết của Luật sư cộng đồng đối với quản trị Nhà nước trong bối cảnh Việt Nam (Phần 1)

Đăng lúc: 07/12/2018 08:22

        Luật sư cộng đồng (public interest lawyers) là khái niệm mới xuất hiện trong một thập kỉ gần đây và còn khá mới mẻ đối với giới nghiên cứu và thực hành nghề luật không những ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Tùy từng điều kiện, hoàn cảnh cũng như trình độ phát triển kinh tế ở mỗi quốc gia và khu vực mà khái niệm này được hiểu và có những đóng góp khác nhau vào tiến trình phát triển chung của xã hội.

        Trên thế giới, tùy thuộc vào mức độ mở của hệ thống chính trị ở mỗi quốc gia mà Luật sư cộng đồng có thể là Luật sư hành nghề có chứng chỉ và Luật sư hành nghề không có chứng chỉ (licensed lawyers and non-licensed lawyers). Tuy nhiên, các Luật sư cộng đồng hành nghề có chứng chỉ bị xếp lẫn trong các Luật sư tư nhân và Luật sư thương mại, dẫn đến cách hiểu không đồng nhất, cũng như sự thừa nhận ở các quốc gia và khu vực khác nhau.

         Đối tượng mà Luật sư cộng đồng bảo vệ là các mối quan tâm chung của cộng đồng đối với các giá trị con người (human) và giá trị tự nhiên (nature) nhằm đảm bảo phát triển bền vững, bao gồm các lợi ích công cộng như vấn đề giới, sức khỏe, đói nghèo, môi trường, đất đai, biến đổi khí hậu… Các vấn đề này thường không chỉ nằm trong phạm vi của một quốc gia mà còn mang tính khu vực và quốc tế. 

       Do đặc thù về đối tượng bảo vệ, thân chủ của Luật sư cộng đồng thường là các nhóm cộng đồng theo một phạm vi địa lý nhất định, Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ, cũng như các nhà hoạt động xã hội.

        Luật sư cộng đồng cũng khác với các hoạt động trợ giúp pháp lý hay ProBono bởi họ làm việc toàn thời gian và có những hoạt động nhằm xác lập mối quan hệ pháp lý cũng như đảm bảo sự thống nhất hành động giữa thân chủ và luật sư (ví dụ: hoạt động nâng cao năng lực, xây dựng mô hình cộng đồng…). Cùng với đó, cách thức sử dụng công cụ pháp lý của Luật sư cộng đồng luôn đề cao tính tương tác giữa các điều khoản, các quy định pháp luật; đề cao tính thực thi nhằm tăng cường hiệu quả quản trị và điều tiết xã hội của Nhà nước. Trong mối tương quan giữa các thể chế cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế, các Luật sư cộng đồng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhằm tìm hiểu và vận dụng các quy định bắt buộc và không bắt buộc một cách linh hoạt.

        Trên thế giới, tính đến thời điểm hiện nay, một số mạng lưới Luật sư cộng đồng được hình thành ví dụ như Mạng lưới Luật môi trường toàn cầu (Environmental Law Alliance Worldwide), Mạng lưới Luật sư cộng đồng (Public Interest Lawyers Network), Mạng lưới pháp lý Mekong (Mekong Legal Network), Mạng lưới Luật sư cộng đồng Đông Nam Á (South East Asia Public Interest Lawyers),…

 

        Luật sư cộng đồng là những người thực hành nghề luật ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế, sử dụng toàn bộ thời gian và tâm huyết nhằm bảo vệ con người và tự nhiên, hướng tới các giá trị phát triển bền vững của nhân loại.

 

                                                                      ThS. Đặng Đình Bách

                           Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách phát triển bền vữngTìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Vietnam Sustainable Energy Alliance
Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam
Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)

Quảng cáo

recruitment
Fanpage LPSD

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: Tầng 5, tòa nhà 5 tầng khu Liên hiệp và Phát triển Phụ nữ Hà Nội, số 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: mediateamlpsd@gmail.com - Website: l-psd.org