Sự cần thiết của Luật sư cộng đồng đối với quản trị Nhà nước trong bối cảnh Việt Nam (Phần 2)

Đăng lúc: 07/12/2018 17:54

        Trong quá trình phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa, bên cạnh những giá trị tích cực, mô hình kinh tế này cũng để lại những tác động tiêu cực, đặc biệt là các giá trị công cộng chưa được quan tâm một cách thỏa đáng và bị xâm hại nghiêm trọng.

        Trong khi khối doanh nghiệp được bảo vệ bởi đội ngũ Luật sư thương mại, các mối quan tâm cá nhân/hộ gia đình được bảo vệ bởi Luật sư dân sự, hình sự, thì các giá trị công cộng (như vấn đề môi trường, sức khỏe cộng đồng) lại hoàn toàn vắng bóng các Luật sư, hoặc các Luật sư chỉ tham gia ở mức độ tư vấn, trợ giúp nên không đảm bảo tính chuyên sâu cũng như giải quyết triệt để vấn đề. Một số Luật sư tích cực tham gia bảo vệ lợi ích công cộng dễ bị hiểu nhầm là các nhà hoạt động xã hội hoặc hoạt động chính trị, gây ra những trở ngại nhất định khi làm việc với Chính phủ, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan.

        Về mặt lý thuyết, nền tảng lý luận về Luật sư cộng đồng hoàn toàn chưa được xác lập nhằm đưa vào nghiên cứu, đánh giá một cách nghiêm túc. Chính vì thế, các Luật sư bảo vệ lợi ích công cộng chưa thực sự được công nhận và trở thành một nghề trong định hướng nghề luật, cũng như chưa có trong quy hoạch, chiến lược phát triển đội ngũ Luật sư tại Việt Nam.

        Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua hệ thống giáo trình, chương trình giảng dạy chủ yếu tập trung cho các Luật sư thương mại, dân sự, hình sự mà không có bất cứ nội dung nào liên quan đến lợi ích công cộng, hoặc có đề cập nhưng chỉ dừng ở mức khuyến khích, hoặc mang tính hình thức.

        Trong thời gian vừa qua, sự tham gia của Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách phát triển bền vững trong vai trò Luật sư cộng đồng để bảo vệ các giá trị công cộng đã tạo ra những tác động tích cực đối với xã hội nói chung, cũng như trong công tác quản lý điều hành của Chính phủ nói riêng, cụ thể như sau:   

         Thứ nhất, người dân đã ý thức được các quyền cơ bản của mình và chủ động thực hành các quyền đó bằng việc tổ chức mô hình cộng đồng chủ động – đoàn kết – hiểu biết sử dụng công cụ pháp lý hiệu quả.

        Thứ hai, khi người dân thực hành tốt các quyền cơ bản của mình, đội ngũ cán bộ đã ý thức hơn trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

        Thứ ba, tiếng nói người dân đc nâng cao, năng lực cán bộ đc cải thiện, cũng là lúc các nhóm lợi ích không thể lợi dụng sự thiếu hiểu biết, thiếu đoàn kết của người dân hoặc năng lực hạn chế của cán bộ để thâu tóm quyền lực, lạm quyền nhằm tư lợi, tham ô, sách nhiễu.

       Thứ tư, các thể chế (institutions) hoạt động hiệu quả sẽ góp phần củng cố sự ổn định của quốc gia, khu vực và quốc tế.

                                                 

                                                                     ThS. Đặng Đình Bách  

                      Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách phát triển bền vững

 Tìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Vietnam Sustainable Energy Alliance
Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam
Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)

Quảng cáo

recruitment
Fanpage LPSD

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: Tầng 5, tòa nhà 5 tầng khu Liên hiệp và Phát triển Phụ nữ Hà Nội, số 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: mediateamlpsd@gmail.com - Website: l-psd.org