Cơ chế phát huy tính chủ động của cộng đồng

"Cơ chế phát huy tính chủ động của cộng đồng trong thực thi pháp luật" CD-LIM (viết tắt của Community Driven Law-level Implementation Mechanism) được LPSD vận dụng linh hoạt từ cơ chế CD-OGM (Community Driven Operation-level Grevance  Mechanism) của tổ chức Earthrights International. Theo cơ chế này, các cộng đồng bị tổn thương bởi các dự án công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ chủ động kết nối các bên liên quan, yêu cầu các doanh nghiệp, cơ quan chức năng thực hiện đúng và đủ trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, xử lý hậu quả và đền bù các thiệt hại về môi trường, sinh kế và văn hóa.

Trang: 1 [2]
 

Tìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)
Fanpage LPSD

Quảng cáo

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: P 12A14, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: cdteam.lpsd@gmail.com - Website: http://l-psd.org