Sự cần thiết của Luật sư cộng đồng đối với quản trị Nhà nước trong bối cảnh Việt Nam (Phần 3)

Đăng lúc: 28/08/2019 17:35

3. Một số kiến nghị


          Từ những phân tích trên đây, thay cho lời kết, việc xây dựng và phát triển Luật sư cộng đồng cần được quan tâm thảo luận, nghiên cứu một cách nghiêm túc với một số hoạt động sau:

  • Thứ nhất, cơ sở lý luận về nghề Luật sư cộng đồng cần được xây dựng kịp thời, phù hợp với thể chế và pháp luật hiện hành, từ đó hình thành các kiến thức và kĩ năng chuyên môn góp phần hiệu quả trong việc sử dụng công cụ pháp lý để bảo vệ các mối quan tâm chung của cộng đồng.

 

  • Thứ hai, chương trình giảng dạy về Luật sư cộng đồng được phát triển đồng bộ và song song với nền tảng lý luận, được cập nhật thường xuyên và cân bằng giữa thực tiễn và lý thuyết trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

 

  • Thứ ba, Luật sư cộng đồng cần được phổ biến trong hoạt động hướng nghiệp nghề luật, phát triển nguồn lực và con người, đảm bảo sự cân bằng trong cơ cấu các lĩnh vực hoạt động nghề luật. 

                                                         

                                                                                             

 

 

                                                                      ThS. Đặng Đình Bách

                    Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách phát triển bền vững 
 
 

 

 
 
 
 
 


Tìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)
Fanpage LPSD

Quảng cáo

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: P 12A14, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: cdteam.lpsd@gmail.com - Website: http://l-psd.org