Biên bản hiện trường số 24 ngày 05/11/2013

Biên bản hiện trường bốc xúc, đóng gói, xử lý rác thải, chất thải nguy hại và thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu tại Công ty CP Nicotex Thanh Thái.  

Biên bản hiện trường số 23 ngày 04/11/2013

Biên bản hiện trường bốc xúc, đóng gói, xử lý rác thải, chất thải nguy hại và thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu tại Công ty CP Nicotex Thanh Thái.  

Biên bản hiện trường số 22 ngày 03/11/2013

Biên bản hiện trường bốc xúc, đóng gói, xử lý rác thải, chất thải nguy hại và thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu tại Công ty CP Nicotex Thanh Thái.  

Biên bản hiện trường số 21 ngày 02/11/2013

Biên bản hiện trường bốc xúc, đóng gói, xử lý rác thải, chất thải nguy hại và thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu tại Công ty CP Nicotex Thanh Thái.  

Biên bản giám sát ngày 24/11/2013

Biên bản giám sát thực hiện phương án khai quật và xử lý chất thải nguy hại tại Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái vào sáng ngày 24/11/2013.  

Biên bản giám sát hồi 7h30 ngày 23/11/2013

Biên bản giám sát thực hiện phương án khai quật và xử lý chất thải nguy hại tại Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái vào hồi 7h30 ngày 23/11/2013.  

Biên bản giám sát hồi 8h ngày 23/11/2013

Biên bản giám sát thực hiện phương án khai quật và xử lý chất thải nguy hại tại Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái vào 8h ngày 23/11/2013.  

Biên bản giám sát ngày 19/11/2013

Biên bản giám sát thực hiện phương án khai quật và xử lý chất thải nguy hại tại Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái vào sáng ngày 19/11/2013.  

Biên bản giám sát ngày 18/11/2013

Biên bản giám sát thực hiện phương án khai quật và xử lý chất thải nguy hại tại Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái vào sáng ngày 18/11/2013.  

Biên bản giám sát ngày 16/11/2013

Biên bản giám sát thực hiện phương án khai quật và xử lý chất thải nguy hại tại Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái vào sáng ngày 16/11/2013.  

Biên bản giám sát ngày 13/11/2013

Biên bản giám sát thực hiện phương án khai quật và xử lý chất thải nguy hại tại Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái vào sáng ngày 13/11/2013.  

Biên bản xác nhận hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô ngày 12/10/2013

Biên bản xác nhận hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô, BKS 89C - 003.45 hồi 14h00 ngày 12/10/2013.  

Biên bản xác nhận hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô ngày 12/10/2013

Biên bản xác nhận hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô, BKS 36M - 9675 hồi 10h30 ngày 12/10/2013.  

Biên bản xác nhận hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô ngày 12/10/2013

Biên bản xác nhận hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô, BKS 36M - 4637 hồi 15h00 ngày 12/10/2013. (Xem văn bản tại file đính kèm)

Biên bản xác nhận hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô ngày 12/10/2013

Biên bản xác nhận hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô, BKS 36L - 8074 hồi 14h00 ngày 12/10/2013.  

Biên bản xác nhận hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô ngày 12/10/2013

Biên bản xác nhận hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô, BKS 36C - 042.26 hồi 17h00 ngày 12/10/2013.  

Biên bản xác nhận hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô ngày 12/10/2013

Biên bản xác nhận hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô, BKS 36C - 026.86 hồi 08h00 ngày 12/10/2013.  

Biên bản xác nhận hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô ngày 10/10/2013

Biên bản xác nhận hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô, BKS 36N - 1859 hồi 09h00 ngày 10/10/2013.  

Trang: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10
 

Tìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Vietnam Sustainable Energy Alliance
Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam
Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)

Quảng cáo

recruitment
Fanpage LPSD

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: Tầng 5, tòa nhà 5 tầng khu Liên hiệp và Phát triển Phụ nữ Hà Nội, số 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: mediateamlpsd@gmail.com - Website: l-psd.org