Biên bản hiện trường ngày 01/01/2015

Đăng lúc: 10/04/2015 09:22

Ngày 01/01/2015, người dân tại khu vực Nicotex Thanh Thái phát hiện Công ty này đang bơm nước vào các hố xử lý đất nhiễm thuốc BVTV.

(Xem văn bản tại file đính kèm)


File đính kèm.

Tìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)
Fanpage LPSD

Quảng cáo

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: P 12A14, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: cdteam.lpsd@gmail.com - Website: http://l-psd.org