Biên bản họp giao ban sơ kết quá trình thi công ngày 15/02/2014

Đăng lúc: 08/04/2015 11:16

Biên bản họp giao ban sơ kết quá trình thi công ngày 15/02/2014: Đơn vị thi công và Công ty CP Nicotex Thanh Thái cơ bản hoàn thành quá trình thi công giai đoạn I đã được phê duyệt theo  Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa.


File đính kèm.

Tìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)
Fanpage LPSD

Quảng cáo

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: P 12A14, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: cdteam.lpsd@gmail.com - Website: http://l-psd.org