Biên bản thi công ngày 25/05/2014

Đăng lúc: 08/04/2015 15:57

Ngày 25/05/2014,  Công ty Nicotex Thanh Thái đã tiến hành khai đào, bốc xúc đóng gói chất thải, chất nhiễm thuốc BVTV còn sót lại tại 2 điểm thuộc khu vực điểm thi công số 5. Toàn bộ số chất thải nguy hại và đất nhiễm được lưu vào kho chờ xử lý cùng giai đoạn 2.

(Xem văn bản tại file đính kèm)


File đính kèm.

Tìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)
Fanpage LPSD

Quảng cáo

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: P 12A14, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: cdteam.lpsd@gmail.com - Website: http://l-psd.org