Biên bản tổng kết công tác giám sát và giải thể Tổ giám sát liên ngành

Đăng lúc: 08/04/2015 16:08

Ngày 29/05/2014, tại địa điểm công ty Nicotex Thanh Thái Tổ giám sát liên ngành đã họp tổng kết công tác giám sát khai quật, xử lý chất thải nguy hại chôn lấp trái quy định tại Công ty Nicotex Thanh Thái và thống nhất giải thể Tổ giám sát liên ngành.


File đính kèm.

Tìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)
Fanpage LPSD

Quảng cáo

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: P 12A14, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: cdteam.lpsd@gmail.com - Website: http://l-psd.org