Thông báo số 234/TB-STNMT Thanh Hóa về kết quả phân tích môi trường đất sau xử lý tại Nicotex Thanh Thái

Đăng lúc: 08/04/2015 16:16

Ngày 31/07/2014, Sở TNMT Thanh Hóa ra Thông báo số 234/TB-STNMT về kết quả phân tích môi trường đất sau xử lý tại Nicotex Thanh Thái.

(Xem văn bản tại file đính kèm)


File đính kèm.

Tìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)
Fanpage LPSD

Quảng cáo

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: P 12A14, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: cdteam.lpsd@gmail.com - Website: http://l-psd.org