Biên bản hội nghị bàn về giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường giai đoạn 2 ngày 06/03/2014

Đăng lúc: 08/04/2015 14:30

Ngày 06/03/2014 tại Công ty CP Nicotex Thanh Thái đã diễn ra hội nghị bàn về giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường giai đoạn 2.

(Xem văn bản tại file đính kèm)


File đính kèm.

Tìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)
Fanpage LPSD

Quảng cáo

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: P 12A14, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: cdteam.lpsd@gmail.com - Website: http://l-psd.org