Chương trình gặp gỡ cộng đồng lần thứ 6 - Ngày 2

Đăng lúc: 26/01/2018 15:34

Chương trình gặp gỡ cộng đồng lần thứ 6 - Ngày 2

Trong ngày thứ hai của chương trình “Gặp gỡ cộng đồng lần thứ 6”, LPSD đã chia sẻ với người dân về cơ chế đại biểu dân cử và cách thức để người dân sử dụng cơ chế này

 "Đại biểu dân cử là cách gọi tắt và thường dùng của người dân để chỉ các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp. Các đại biểu này do cử tri bầu ra, đại diện cho nhân dân, mang ý chí và nguyện vọng của cử tri tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền"

 Hiến pháp 2013 quy định:

 “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.” (Điều 6)

“Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.” (Điều 69)

"Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên." (Điều 113)

"Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân."(Điều 7)

Đại biểu dân cử là những người do nhân dân trực tiếp bầu ra, vì thế Nhân dân có quyền giám sát hoạt động của họ với tư cách là những người đại diện cho ý chí, lợi ích, nguyện vọng của cử tri; giám sát năng lực, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đại biểu cũng như thực hiện các chức vụ được giao; giám sát phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của các đại biểu. Khi có các đại biểu không thể hiện được ý chí, lợi ích, nguyện vọng của cử tri, thiếu năng lực và trách nhiệm trong hoạt động đại biểu cũng như thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao, có vi phạm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống mà Nhân dân phát hiện ra, có ý kiến, thì phải có các thiết chế chính trị bảo đảm cho Nhân dân thực hiện quyền bãi nhiệm các đại biểu dân cử này một cách trực tiếp hay gián tiếp. (theo Tạp chí dân chủ và pháp luật_Cơ quan ngôn luận của Bộ tư pháp)

 Các hoạt động người dân nên làm khi thực hiện giám sát đại biểu dân cử

          - Giữ thẻ cử tri, giữ văn bản, giấy tờ khi tham gia vào các cuộc họp tiếp xúc cử tri;

          - Nắm thông tin về danh sách đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND ở địa phương mình;

          - Nắm rõ lịch tiếp công dân của các cơ quan, lịch tiếp xúc cử tri, họp HĐND các cấp, họp Quốc hội; họp các Chi bộ, đoàn thể;

          - Đưa ý kiến, quan điểm, đóng góp, yêu cầu đến đại biểu dân cử một cách tích cực và cầu thị, không có thái độ gây xung đột, mất đoàn kết;

         - Theo dõi trong kỳ họp vừa rồi (trên các kênh truyền hình quốc gia, báo chí địa phương), các đại biểu dân cử có đưa ý kiến của cộng đồng ra bàn hay không, đưa như thế nào? Kết quả là gì?;

          - Yêu cầu cung cấp tài liệu, thông tin một cách đầy đủ, chính xác;

          - Tham gia bày tỏ ý kiến với đại biểu dân cử trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri;

         - Nếu thấy đại biểu đó làm chưa tốt, chưa đạt, sẵn sàng bãi nhiệm họ (bởi vì họ được bầu ra, là người đại diện cho nhân dân nhưng bây giờ không còn được sự tín nhiệm của nhân dân).

 Tham khảo thêm các bài viết sau về bãi nhiệm đại biểu dân cử:

 1. Để cử tri bãi nhiệm đại biểu không xứng đáng

http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=76&NewsId=379477

2. 5 năm, bãi nhiệm 1400 đại biểu hội đồng nhân dân:

http://vneconomy.vn/thoi-su/5-nam-bai-nhiem-1400-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-20160202025225154.htm

3. Quy định về bãi nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân xã:

http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=128&NewsId=346744

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Vietnam Sustainable Energy Alliance
Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam
Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)

Quảng cáo

recruitment
Fanpage LPSD

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: Tầng 5, tòa nhà 5 tầng khu Liên hiệp và Phát triển Phụ nữ Hà Nội, số 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: mediateamlpsd@gmail.com - Website: l-psd.org