Đóng góp xây dựng nghị định an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen

Đăng lúc: 08/07/2014 11:21

Ngày 19/5/2009, Cục bảo tồn đa dạng sinh học tổ chức họp nhóm chuyên gia và tổ biên tập soạn thảo Nghị định nhằm đóng góp ý kiến cho dự thảo lần đầu.

Nghị định  an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen dự kiến có mục tiêu điều chỉnh quy định việc quản lý nhà nước về an toàn sinh học trong các hoạt động: nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; khảo nghiệm; sản xuất, kinh doanh; nhập khẩu, xuất khẩu, lưu giữ và vận chuyển; đánh giá, quản lý rủi ro và cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen, sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, (loại trừ sinh vật biến đổi gen sử dụng làm dược phẩm và mỹ phẩm) nhằm bảo vệ sức khoẻ con người, môi trường và đa dạng sinh học

Các chuyên gia của LPSD đã tham dự cuộc họp và đóng góp ý kiến cho các nội dung của dự thảo Nghị định về cả thuật ngữ, cấu trúc các chương điều, phạm vi thẩm quyền...

Các ý kiến đã được tiếp thu hoàn thiện cho dự thảo Nghị định tiếp theo.Tìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)
Fanpage LPSD

Quảng cáo

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: P 12A14, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: cdteam.lpsd@gmail.com - Website: http://l-psd.org