HỘI THẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đăng lúc: 25/10/2017 14:25

HỘI THẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC ĐỂ

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

Từ ngày 18-20/9/2017, LPSD có cơ hội tham gia Hội thảo nâng cao năng lực tổ chức để phát triển bền vững, tổ chức tại Chiangmai, Thái Lan.

Tại Hội thảo này, các cán bộ LPSD được học kỹ năng sắp xếp công việc và quản trị dữ liệu hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn như pháp lý, kĩ thuật, tài chính, công nghệ thông tin, v.v... LPSD đã chia sẻ nguyên tắc hoạt động của tổ chức mình, đồng thời trình bày những khó khăn, thách thức mà mình đang gặp phải. Bên cạnh đó, LPSD cũng giao lưu tương tác với các tổ chức khác trong và ngoài nước để học hỏi thêm kinh nghiệm phát triển tổ chức bền vững.

 

 Tìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)
Fanpage LPSD

Quảng cáo

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: P 12A14, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: cdteam.lpsd@gmail.com - Website: http://l-psd.org