Lồng ghép giới trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng

Đăng lúc: 01/07/2014 14:12

Theo Liên minh đất rừng (FORLAND), Luật Bảo vệ và phát triển rừng (BV-PTR) đã bộc lộ một số điểm hạn chế sau 10 năm thực thi. Một trong những điểm hạn chế là sự thiếu lồng ghép giới trong vấn đề tiếp cận và quản lý, sử dụng và phát triển rừng cho nam giới và nữ giới.

Vai trò của phụ nữ trong việc ra quyết định về sử dụng, quản lý và phát triển rừng cũng bị xem nhẹ. Kết quả là đời sống của phụ nữ, đặc biệt là nhóm phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân gặp nhiều khó khăn do thiếu sự can thiệp, tạo điều kiện của chính sách để họ được tham gia tiếp cận các nguồn tài nguyên rừng và hưởng thụ các lợi ích liên quan trong việc quản lý và phát triển rừng.

Trong bối cảnh này, Nhà nước đã có chủ trương điều chỉnh, sửa đổi lại Luật BV-PTR trong những năm tới để phù hợp với thực tế và đồng bộ với các luật và chính sách liên quan, FORLAND đã tiến hành nghiên cứu, vận động chính sách lồng ghép giới trong quá trình sửa đổi luật BV-PTR và các văn bản dưới luật liên quan.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực cho các tổ chức thành viên FORLAND để các kiến nghị chính sách của FORLAND có lồng ghép yếu tố giới để tạo cơ hội cho các phụ nữ tiến hành các hoạt động vận động chính sách để tiếp cận tài nguyên rừng với chất lượng đất tốt hơn. Thời gian thực hiện dự án bắt đầu từ 01/3/2014 cho đến ngày 30/12/2014.

Nguyễn SiêuTìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)
Fanpage LPSD

Quảng cáo

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: P 12A14, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: cdteam.lpsd@gmail.com - Website: http://l-psd.org