Tổng Kết 2017: Mục tiêu của LPSD

Đăng lúc: 01/02/2018 14:30

Tổng kết 2017

Trong năm 2017, LPSD đã đề ra 4 mục tiêu thể hiện trong sơ đồ sau:

Cộng đồng hiểu biết quyền của mình: một số vụ việc trên thực tế ảnh hưởng đến không chỉ một cá nhân mà còn cả một cộng đồng. Khi có vấn đề xảy ra, cộng đồng không hiểu rõ vấn đề của mình, không biết mình có những quyền nào và cách thức thực hiện nó; để rồi khi sự việc diễn ra trong thời gian dài không ai giải quyết, người dân bức xúc, không tin tưởng vào cơ quan nhà nước và pháp luật nên dễ bị lôi kéo, kích động gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội. Một xã hội bất ổn là điều không ai mong muốn. Vì thế, nâng cao nhận thức của người dân về hiểu biết pháp luật, đặc biệt là hiểu được quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của tập thể chính là điều quan trọng để đảm bảo một xã hội ổn định, bền vững.

Do đó, không chỉ thông qua những chuyến đi thực địa và những buổi gặp gỡ cộng đồng diễn ra tại Hà Nội, LPSD còn hướng dẫn người dân và cung cấp các kiến thức thông qua việc đồng hành cùng người dân đi gặp các bên liên quan như cơ quan nhà nước, công ty, nhà báo...

 

Cộng đồng thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đó thông qua các công cụ pháp lý: Pháp luật hiện hành có quy định người dân có các quyền trực tiếp và quyền gián tiếp. Quyền trực tiếp bao gồm: đóng góp ý kiến trực tiếp (tự mình gửi đơn thư phản ánh, kiến nghị; nêu ý kiến thông qua các cuộc họp cử tri, tiếp dân, tham vấn...); thông qua Ban Giám sát cộng đồng (là hoạt động tự nguyện của dân cư sinh sống trên địa bàn xã, phường, thị trấn nhằm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình đầu tư. Thông qua Ban Giám sát này, cộng đồng phát hiện, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm về đầu tư; trừ các chương trình, dự án bí mật quốc gia theo quy định của pháp luật). Quyền gián tiếp bao gồm: người dân đóng góp ý kiến thông qua đại biểu quốc hội, đại biểu HDND, thông qua Mặt trận Tổ quốc và các thành viên.

Các quyền này được LPSD coi là các công cụ pháp lý mà người dân có thể sử dụng để tham gia vào quá trình bảo vệ lợi ích công, lợi ích của tập thể, của nhân dân.

 

Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật: Khi người dân hiểu được các quyền lợi chính đáng của mình; biết cách thực hiện các quyền đó thì đương nhiên pháp luật và chính sách không còn chỉ nằm trên giấy mà đã mang tính thực tiễn, thực sự đi vào đời sống của nhân dân. Các chủ thể sẽ khó có thể lợi dụng việc người dân kém hiểu biết pháp luật để tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Lúc này, lợi ích chung được đề cao, tính nghiêm minh của pháp luật được bảo vệ. Người dân sẽ có trách nhiệm hơn với chính những hành động của chính mình, trách nhiệm hơn với cộng đồng của mình.

 

Tăng cường thể chế hiện hành: Nhiều người phê phán một số cơ quan nhà nước được thành lập ở địa phương sử dụng ngân sách nhà nước nhưng hoạt động không hiệu quả và việc thành lập các cơ quan này chỉ mang tính hình thức. Người dân không biết rằng chính họ đang góp phần tạo nên sự không hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan đó. Mỗi một người dân nên nghĩ: cán bộ mình bầu ra cần phải có trách nhiệm với công việc, với vị trí hiện tại của họ. Người dân là bên giám sát các hoạt động ấy. Nếu thấy cán bộ làm chưa tích cực thì cần tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thúc đẩy cán bộ của các cơ quan đó làm việc. Khi người dân hiểu được quyền của mình, biết cách thực hiện quyền đó qua các công cụ pháp lý, đảm bảo được tính nghiêm minh của pháp luật thì các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cơ quan cấp cơ sở sẽ  làm tốt nhất trách nhiệm vụ của họ.

(tính cụ thể  của các nguyên tắc này sẽ được trình bày trong những bài viết sau)

Với các mục tiêu này, LPSD có các hoạt động chung hướng người dân đến việc chủ động tìm hiểu các quyền được pháp luật cho phép cũng như cách sử dụng những quyền đó theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động ở đây bao gồm: chủ động quan tâm đến các vấn đề tại địa phương, chủ động xây dựng nhóm cộng đồng đoàn kết, chủ động tham gia và giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, của doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, chủ động tìm đến các nhà chuyên môn để được tư vấn... Tính chủ động luôn được đề cao, là điều kiện tiên quyết trong các hoạt động liên quan đến cộng đồng. Do đó, một số hoạt động như xây dựng mô hình 7 bước làm việc, chương trình gặp gỡ cộng đồng... được LPSD triển khai đã và đang phát huy tính chủ động ấy. Các chương trình này dự kiến sẽ được mở rộng và cải thiện để ngày càng hoàn thiện hơn, phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật.

                                                                                                                                                     Minh LangTìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Vietnam Sustainable Energy Alliance
Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam
Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)

Quảng cáo

recruitment
Fanpage LPSD

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: Tầng 5, tòa nhà 5 tầng khu Liên hiệp và Phát triển Phụ nữ Hà Nội, số 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: mediateamlpsd@gmail.com - Website: l-psd.org