Sự kiện và Dự án

Tìm hiểu về môi trường và phát triển bền vững

Tìm hiểu về môi trường và phát triển bền vững

Sự kiện và Dự án
Môi trường và phát triển bền vững là một trong những yếu tố được chính phủ nhiều nước và người dân quan tâm nhất hiện nay. Hãy cũng l-psd.org tìm hiểu kỹ hơn để bảo vệ môi trường xung quanh bạn. Phát triển bền vững trong môi trường là gì? Phát triển bền vững ở khía cạnh môi trường chính là việc con người dùng các nguồn nguyên liệu tự nhiên nhưng đảm bảo không tác động đến thế hệ con cháu sau này. Nên chúng ta cần biết sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lý các tài nguyên thiên nhiên đang có và giữ gìn để chúng được duy trì và tiếp tục sử dụng cho thế hệ tương lai.  Cách bảo vệ môi trường phát triển bền vững Ngày nay, môi trường thực sự cần được bảo vệ trước những hậu quả nặng nề đang dần xảy ra. Chúng ta có thể thực hiện bằng các biện pháp đơn giản như hạn chế dùng các loại rác th...
Cập nhật các sự kiện và dự án phát triển bền vững

Cập nhật các sự kiện và dự án phát triển bền vững

Sự kiện và Dự án
Việt Nam thuộc nhóm đầu trong những quốc gia thực hiện tốt chính sách phát triển bền vững. Hàng năm có rất nhiều sự kiện, dự án và hội nghị về phát triển bền vững được tổ chức. Nỗ lực phát triển theo xu hướng bền vững Theo đại diện của Liên hợp quốc, Chính phủ Việt Nam đang thực hiện rất tốt các mục tiêu phát triển bền vững. Minh chứng cho điều này là trong các hội thảo và báo cáo kết quả phát triển bền vững, Việt Nam luôn chia sẻ đến bạn bè quốc tế những thành quả mới. Các sự kiện và dự án được đón chờ nồng nhiệt Các sự kiện về phát triển bền vững ngày càng thu hút được sự quan tâm của các cơ quan, đoàn thể, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp. Tại các sự kiện này, bạn có thể hiểu hơn về các quy định mới nhất trong lĩnh vực môi trường. Ngoài ra, hội thảo cũng thường đưa ra những dự đo...