Tạp chí về luật môi trường và phát triển bền vững

Chào mừng các bạn đến với trang l-psd.org, trang chuyên cung cấp các bài viết, thông tin về các dự án và sự kiện về phát triển bền vững và môi trường ở Việt Nam.

Tạp chí nghiên cứu về phát triển bền vững tại Việt Nam

Chính sách bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đã và đang tác động đến nhiều ngành nghề. Hiện nay, các doanh nghiệp chủ động chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững để nhận được nhiều hơn ưu đãi từ nhà nước.

  • Giúp bạn hiểu hơn về phát triển bền vững

Phát triển bền vững là sử dụng các tài nguyên kinh tế, xã hội mà không làm tổn hại đến chúng. Nói cách khác, con người sẽ phát triển kinh tế song hành với bảo vệ môi trường và đảm bảo trật tự xã hội.

Theo thuyết phát triển bền vững, những tài nguyên được bảo vệ hôm nay sẽ là tương lai cho thế giới mai sau.

  • Các nguyên tắc, thực hành về phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Các nguyên tắc đặt ra đòi hỏi sự kết hợp hài hòa nhiều yếu tố làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Bao gồm:

  • phát triển kinh tế ổn định, duy trì tỷ lệ lạm phát lý tưởng, cân bằng cán cân thương mại.
  • phát triển kinh tế song song với việc bảo vệ môi trường phát triển xã hội theo hướng bền vững, xây dựng xã hội công bằng, tăng thu nhập, giảm thất nghiệp, …
  • Cuối cùng là việc xây dựng môi trường sống bền vững thông qua sử dụng các nguồn lực tự nhiên một cách hợp lý, hạn chế chất gây ô nhiễm, rác thải, chất độc hại, …
  • Cập nhật các thông tin về chính sách phát triển bền vững tại Việt Nam

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được đánh giá là tương lai mới của thế giới. Vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng được Chính phủ Việt Nam chú trọng.

Theo đó, nhiều văn bản pháp luật ra đời nhằm định hướng phát triển kinh tế – chính trị – xã hội theo hướng bền vững.