Month: November 2021

Cập nhật các sự kiện và dự án phát triển bền vững

Cập nhật các sự kiện và dự án phát triển bền vững

Sự kiện và Dự án
Việt Nam thuộc nhóm đầu trong những quốc gia thực hiện tốt chính sách phát triển bền vững. Hàng năm có rất nhiều sự kiện, dự án và hội nghị về phát triển bền vững được tổ chức. Nỗ lực phát triển theo xu hướng bền vững Theo đại diện của Liên hợp quốc, Chính phủ Việt Nam đang thực hiện rất tốt các mục tiêu phát triển bền vững. Minh chứng cho điều này là trong các hội thảo và báo cáo kết quả phát triển bền vững, Việt Nam luôn chia sẻ đến bạn bè quốc tế những thành quả mới. Các sự kiện và dự án được đón chờ nồng nhiệt Các sự kiện về phát triển bền vững ngày càng thu hút được sự quan tâm của các cơ quan, đoàn thể, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp. Tại các sự kiện này, bạn có thể hiểu hơn về các quy định mới nhất trong lĩnh vực môi trường. Ngoài ra, hội thảo cũng thường đưa ra những dự đo...
Phát triển bền vững quyết định sự sống còn của doanh nghiệp

Phát triển bền vững quyết định sự sống còn của doanh nghiệp

Phát triển Bền vững
Hòa cùng xu thế của thế giới, hiện nay quy định pháp luật Việt Nam được xây dựng dựa trên nguyên tắc phát triển bền vững. Để vượt qua những rào cản về mặt pháp lý có liên quan đến yếu tố môi trường, doanh nghiệp nên chủ động thay đổi mô hình kinh doanh, cân bằng giữa mục tiêu lợi nhuận và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Chính phủ ủng hộ việc phát triển bền vững Là một trong những thành viên chủ chốt của Liên Hợp Quốc, Việt Nam luôn “xông xáo” trong những dự án mới. Hiện nay, Việt Nam đã thành công lồng ghép 17/115 mục tiêu vào các quy định pháp luật. Trong 5 năm sắp tới, Chính phủ sẽ thực hiện lồng ghép các mục tiêu còn lại. Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong mục tiêu phát triển bền vững Mặc dù đã chủ động triển khai các nguyên tắc phát triển bền vững, Việt Nam vẫn đang “tụt hậu” ...