Luật Môi Trường

Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và Luật Môi trường

Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và Luật Môi trường

Luật Môi Trường
Sản xuất và kinh doanh theo hướng phát triển bền vững cần gắn liền với bảo vệ môi trường. Hiện nay, các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Cần cải thiện về mặt nhận thức Việc chấp hành pháp luật về môi trường chưa được thực hiện đồng bộ. Theo l-psd.org, nguyên nhân chính là vì một số doanh nghiệp chưa có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Do vậy việc thực hiện các quy định pháp luật chỉ mang tính hình thức chứ chưa thực sự hiệu quả. Môi trường và doanh nghiệp Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không tách rời với môi trường. Nói cách khác, chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu môi trường bị ô nhiễm dẫn đến thiên tai, dịch bệnh, thì hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ bị đình trệ. Do ...
Góc nhìn tổng quát về Luật Môi trường

Góc nhìn tổng quát về Luật Môi trường

Luật Môi Trường
Để định hướng kinh tế, xã hội theo hướng phát triển bền vững, nhà nước đã ban hành các quy định pháp luật về Bảo Vệ Môi Trường. Nắm bắt được các quy định này giúp doanh nghiệp giành được nhiều lợi thế trong sản xuất, kinh doanh. Có hơn 20+ quy định đang có hiệu lực Pháp luật Bảo vệ Môi trường tuy là ngành luật mới nhưng lại tương đối phức tạp. Đó là vì sự chồng chéo giữa các quy định pháp luật Việt Nam, là mâu thuẫn giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế. Các nội dung trọng điểm Nghiên cứu về Luật Môi trường, bạn nên chú trọng những nội dung mang tính nguyên tắc. Vì các quy định pháp luật liên quan sẽ được xây dựng dựa trên các nguyên tắc này. Thêm vào đó, việc thường xuyên cập nhật thông tin về các sự kiện, hội thảo thực hành, buổi chia sẻ kinh nghiệm cũng quan trọng khôn...