Góc nhìn tổng quát về Luật Môi trường

Để định hướng kinh tế, xã hội theo hướng phát triển bền vững, nhà nước đã ban hành các quy định pháp luật về Bảo Vệ Môi Trường. Nắm bắt được các quy định này giúp doanh nghiệp giành được nhiều lợi thế trong sản xuất, kinh doanh.

Có hơn 20+ quy định đang có hiệu lực

Pháp luật Bảo vệ Môi trường tuy là ngành luật mới nhưng lại tương đối phức tạp. Đó là vì sự chồng chéo giữa các quy định pháp luật Việt Nam, là mâu thuẫn giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế.

Các nội dung trọng điểm

Nghiên cứu về Luật Môi trường, bạn nên chú trọng những nội dung mang tính nguyên tắc. Vì các quy định pháp luật liên quan sẽ được xây dựng dựa trên các nguyên tắc này.

Thêm vào đó, việc thường xuyên cập nhật thông tin về các sự kiện, hội thảo thực hành, buổi chia sẻ kinh nghiệm cũng quan trọng không kém. Những thông tin quý báu này sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách áp dụng pháp luật.

Thủ tục hành chính

Trong năm 2020, khi hàng loạt các văn bản pháp luật mới có hiệu lực, thủ tục hành chính có liên quan đến vấn đề môi trường đã có sự cải tiến. Mặc dù 40% thủ tục hành chính đã được cắt giảm, nhưng thời gian hoàn thành một hồ sơ cũng còn khá lâu. Do vậy, các thủ tục về môi trường luôn là điều khiến doanh nghiệp phải đau đầu.

“Chinh phục” pháp luật về môi trường

Để không gặp phiền phức khi thủ tục hành chính thay đổi, doanh nghiệp có thể truy cập l-psd.org để cập nhật những thủ tục mới nhất. Tạp chí này rất đáng tin cậy với những bài viết chuyên sâu về môi trường và phát triển.